Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

05/04/2022 15:30

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 23 lutego 2022 r.
  4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 marca 2022 r.
  5. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/22 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 23 marca 2022 r.
  6. Rozpatrzenie skargi z dnia 25 marca 2022 r. złożoną przez p. Jerzego Rybaka na bezczynność Prezydenta Miasta Otwocka.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.