Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

16/09/2021 16:00

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. (środa) o godz. 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkańców Otwocka w sprawie spowalniaczy na odcinku pasa drogowego od ul. Górnej do skrzyżowania ul. Grzybowej z ulicą Zielną  (nr 12115/21/DI).
  4. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkańca Otwocka w sprawie zlikwidowania odprowadzania wód opadowych z ul. Pułtuskiej w Otwocku na posesję mieszkańca (nr 2317/21/email).
  5. Omówienie i zaopiniowanie pisma mieszkańca Otwocka w sprawie budowy i utwardzenia ul. Szczecińskiej i Koszalińskiej (nr 2314/21/email, 12847/21/DI).
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.