Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor:

odbędzie się w czwartek 19 maja 2016 r. o godz. 16:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1.  Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Dyskusja nad programem strategii bezpieczeństwa dla Gminy Otwock z Komendantem Powiatowym Policji w Otwocku,
  3.  Zapytania i wolne wnioski.
  4.  Zakończenie obrad