Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

21/05/2021 15:30

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 15:30.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i omówienie inwestycji realizowanych w ramach budżetu miasta Otwocka na 2021 rok.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.