Chipowanie, sterylizacja i kastracja kotów - trwają zapisy

Autor: Administrator serwisu

26/04/2021

Chipowanie, sterylizacja i kastracja kotów - trwają zapisy.

Mieszkańcy Otwocka, którzy posiadają koty mogą już składać skierowania do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka na bezpłatne zabiegi dla swoich zwierząt.

O zakwalifikowaniu kota na sterylizację lub kastrację i czipowanie decyduje kolejność zgłoszeń. Pula zabiegów jest ograniczona.

W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta, prezydent Otwocka podpisał umowę z gabinetem weterynaryjnym przy ul. Okrzei 132, na przeprowadzenie w tym roku bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji kotów należących do mieszkańców Otwocka. Zwierzęta poddawane zabiegom będą jednocześnie elektronicznie znakowane (zaczipowane), poza przypadkami kiedy już posiadają chip. Jest to warunek wykonania pozostałych zabiegów finansowanych przez miasto.

Co ważne do wypełnienia są dwa druki skierowań: jeden dotyczący właściwego zabiegu operacyjnego (sterylizacji lub kastracji) oraz druk dotyczący czipowania, chyba, że zwierzę ma już chip. Istnieje też możliwość zaczipowania kota bez wykonania zabiegów operacyjnych.

Potrzebne druki są dostępne do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miasta Otwocka - należy zgłaszać się do punktu obsługi City Box. Wypełnione skierowania trzeba złożyć w urzędzie miasta, ewentualnie poprzez ePUAP i podpisać pod klauzulą informacyjną dot. danych osobowych na dole strony.

O zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu decyduje kolejność złożenia w urzędzie miasta wypełnionych skierowań. Zatwierdzać je będzie wydział ochrony środowiska do wyczerpania przewidzianej puli zabiegów. W 2021 roku jest to: 50 sterylizacji kotek i 30 kastracji kotów.

Zatwierdzone skierowania będą zwracane właścicielom zwierząt, aby można było je przekazać w Gabinecie Weterynaryjnym Lek. Wet. Olgi Grądziel przy ul. Okrzei 132 w Otwocku, jako warunek wykonania zabiegu. Umówienie terminu zabiegu pozostaje do załatwienia pomiędzy właścicielem kota, a gabinetem weterynaryjnym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Otwocka, pod numerem telefonu: 22 779 20 01 w. 171 w godzinach pracy urzędu.

Druki do pobrania:

-Skierowanie na chipowanie kota

-Skierowanie na kastrację kota

-Skierowanie na sterylizację kotki