Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

30/11/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie projektu budżetu na 2021rok
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.