Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

27/11/2020

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00.    

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Zapoznanie się z uwagami Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny” dotyczącymi mpzp pn. „Soplicowo” (nr pisma 14326/20/DI).

4)      Zapoznanie się z pismem nr 13339/20/DI. Polskiego Klubu Ekologicznego Koło „Otwockie Sosny”.

5)      Zaopiniowanie wniosku o zmianę mpzp pn. „Samorządowa” (nr pisma 14242/20/DI).

6)      Zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2021 przedłożonego w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Otwocka nr 324/2020 z dnia 12 listopada 2020 r.

7)      Sprawy różne, wolne wnioski.

8)      Zakończenie obrad.