Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

24/11/2020

Zamknięte posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Posiedzenie Komisji zostanie przeprowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy
ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.      Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Nieruchomości dotyczących spraw lokalowych mieszkańców.
4.      Sprawy różne, wolne wnioski.

5.      Zakończenie obrad.