Komisja Budżetu i Finansów

Autor: Biuro Rady Miasta

08/10/2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 15:30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury, Turystyki i Sportu (sala widowiskowa) przy ul. Armii Krajowej 4.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.