XXXV Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

13/10/2020

Kontynuacja XXXV Sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w dniu 14 października 2020 r. o godz. 17.00 w Auli Liceum im. K. I. Gałczyńskiego przy
ul. Filipowicza 9 w Otwocku.

XXXV Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym odbędzie się przy ul. Generała Juliana Filipowicza 9 w Otwocku w terminie 13 października 2020 roku o godz. 16.00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Nr XXXIII/333/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali usługowych: nr 1, nr 5, nr 9 znajdujących się w budynku położonym w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 29G i przeniesienie ich własności na rzecz Gminy Otwock w drodze umowy darowizny.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały ustalającej lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na zmianie sposobu użytkowania trzech budynków usługowych oznaczonych jako: budynek przy ul. Poniatowskiego 29E, budynek przy ul. Poniatowskiego 29F, budynek przy ul. Poniatowskiego 29G na budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane na części działki nr ew. 16 z obrębu 142 przy ul. Poniatowskiego w Otwocku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas określony (ul. Szczygla).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Wiązowska).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 11. Zakończenie obrad.