Wybory prezydenckie – możliwość głosowania korespondencyjnego

Autor: Administrator serwisu

08/06/2020

Otwock-FB-1200x1200px_WyboryPrezydenckie.jpg

W dniu 28 czerwca 2020 r. odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Zgodnie z ustawą  w sprawie organizacji wyborów prezydenckich głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla osób chętnych również – korespondencyjnie.

 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także szczegółowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w lokalu obwodowej komisji wyborczej.

 

Aby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym, wyborca musi powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów.

 

Każda osoba, która ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub nie może głosować w lokalu wyborczym, może zagłosować z domu lub z innego miejsca, w którym przebywa. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłosić pod poniższym linkiem:

 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. poproszę o podlinkowanie https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1335&id=20002

 

Po dokonaniu zgłoszenia, pakiet wyborczy zostanie przesłany pocztą na wskazany przez wyborcę w zgłoszeniu adres.

Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). W przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

 

Dodatkowe informacje dotyczące głosowania można uzyskać pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zglos-online-zamiar-glosowania-korespondencyjnego

 

Informacje dostępne są również na stronie:

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2020_06/BIPF5A756C862C4C3Z/Informacja_PKW.pdf