Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Autor: Biuro Rady Miasta

29/05/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r. (środa) o godzinie 15:30 w Klubie „SMOK”, ul. Warszawska 11/13.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznejw Otwocku.
  4. Zapoznanie się z planem pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej na 2020r.
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.
  6. Zapoznanie się z planem pracy Szkół Podstawowych i Przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.