Komisja Inwestycji i Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

22/05/2020

Posiedzenie Komisji Inwestycji i Gospodarki Miejskiej odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 4
im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
  4. Zaopiniowanie pisma Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika z dnia 26 lutego 2020 r. nr 3980/20/DI.
  5. Zaopiniowanie pisma Pana M. K. z dnia 24.03.2020 nr 3892/20/DI.
  6. Zaopiniowanie pisma K. M. R. M. z dnia 28.04.2020 nr 5698/20/DI.
  7. Zaopiniowanie pisma Pani A. T. z dnia 18.05.2020 r. nr 6266/20/DI.
  8. Sprawy różne, wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.