Komisja Planowania Przestrzennego

Autor: Biuro Rady Miasta

21/05/2020

AKTUALIZACJA

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej 31 (sala gimnastyczna, wejście od ul. Zygmunta).

Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego odbędzie się w dniu 25 maja 2020 r. (poniedziałek), godzina: 16:00 w miejscu: Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tomasza Morusa w Otwocku przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 (sala gimnastyczna).

Proponowany porządek posiedzenia:

1)      Stwierdzenie kworum.

2)      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki".

4)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran".

5)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zabudowy wielorodzinnej „Ługi” Miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.

6)      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji  mieszkaniowej polegającej na  zmianie sposobu użytkowania trzech budynków usługowych oznaczonych jako: budynek przy  ul. Poniatowskiego 29E, budynek przy ul. Poniatowskiego 29F, budynek  przy ul. Poniatowskiego 29G na budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane na części działki nr ew. 16 z obrębu 142 przy ul. Poniatowskiego w Otwocku.

7)      Sprawy różne, wolne wnioski.

8)      Zakończenie obrad.