XXIX Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta

15/05/2020

XXIX  Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku,

w dniu 22 maja 2020 r. (piątek) o godz. 10.00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie akceptacji kryteriów i trybu wynajmu mieszkań wybudowanych przez Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Spółka
    z ograniczoną odpowiedzialnością. w Otwocku z finansowaniem zwrotnym Banku Gospodarstwa Krajowego
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 maja 2019r. w sprawie powierzenia Otwockiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku zadania własnego Miasta Otwocka dotyczącego budowy, prowadzenia i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  6. Zakończenie obrad.