Tymczasowa zmiana kategorii przejazdów kolejowo-drogowych

Autor: Administrator serwisu

10/04/2020

I N F O R M A C J A  dla Społeczeństwa o zachowaniu ostrożności przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych

Scan pisma PKP do pobrania