Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta

21/01/2020

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w pokoju nr 5a budynku C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.
2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu:

a.    Uchwały w sprawie przekazania do użytkowania Parku Naukowego na Kresach realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Park Naukowy na Kresach”,

b.    Uchwały w sprawie przekazania do użytkowania monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Kościuszki 28 w Otwocku, realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Monitoring w szkołach podstawowych”,

c.     Uchwały w sprawie przekazania do użytkowania monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku, realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Monitoring w szkołach podstawowych”,

d.     Uchwały w sprawie przekazania do użytkowania monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej nr 5, przy ul. Słowackiego 66 w Otwocku, realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Monitoring w szkołach podstawowych”.

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

5.    Zakończenie obrad.