Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

20/01/2020

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 24 stycznia 2020 roku odbędzie się o godz. 15.30 w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Omówienie sprawy dalszego użytkowania z zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Otwocku przy ul. Sportowej
    oznaczonej jako działka nr 6/1 z obr. 140.
  1. Sprawy różne, wolne wnioski.
  2. Zakończenie posiedzenia.