XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

13/01/2020

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w dniu 15 stycznia 2020 r.
o godz. 18:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania czterech kandydatów Rady Miasta Otwocka do składu Zespołu Opiniującego projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Otwocka VIII kadencji 2018-2023.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Otwocka.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej - doraźnej komisji Rady Miasta Otwocka.
  9. Zakończenie obrad.