Komisja Mieszkaniowa

Autor: Biuro Rady Miasta

22/10/2019

Zaqmknięte posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.