Komisja Ochrony Środowiska i Urbanistyki

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

30/09/2019 16:30

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki, które odbędzie się w dniu 2 października 2019 roku godzina: 16:30 w miejscu: Budynek C pok. nr 5 Urząd Miasta Otwock.
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pisma mieszkańców Otwocka z dnia 13.09.2019 r. dotyczącego działki nr 8 obr.11 w Otwocku.
  4. Rozpatrzenie wniosku mieszkańca Otwocka odnośnie sporządzenia MPZP.
  5. Rozpatrzenie pisma mieszkańców Otwocka dotyczącego zmiany planu MPZP dla działki
    o nr ewid.. 73/4.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały intencyjnej w sprawie MPZP pn. „Reymonta”.
  7. Zapytania i wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.