Posiedzenie - zamknięte Komisji Mieszkaniowej

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

17/09/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku A, Aula. 
 Proponowany porządek posiedzenia:
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie pism mieszkańców:
a) pismo z dnia 10 września 2019 r. p. K.L. w sprawie przyznania lokalu.
4. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.