XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta

17/06/2019 20:15

XIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się na Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

dnia 17 czerwca 2019 r. o godz. 20:15.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2.

Przyjęcie porządku posiedzenia;

3.

Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

4.

Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie przekazania Szkole Podstawowej Nr 1 im. W. Reymonta w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego

5.

Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie Szkole Podstawowej Nr 2
im. Ireny Sendlerowej  w Otwocku do użytkowania boiska sportowego;

6.

Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego;

7.

Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie Szkole Podstawowej Nr 6 w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego;

8.

Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie przekazania Szkole Podstawowej Nr 7 im. Batalionu "Zośka" w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego;

9.

Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie przekazania Szkole Podstawowej Nr 12 w Otwocku do użytkowania boiska wielofunkcyjnego;

10.

Zapytania i wolne wnioski;

11.

Zakończenie obrad.