Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Magdalena Kniaziewicz Biuro Rady Miasta

17/05/2019 16:00

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie pism:
    1. Petycja NIE dla 100% podwyżki opłat za śmieci w Otwocku z dnia 11.04.2019 r. mieszkanki Otwocka.
    2. Sprawy różne, wolne wnioski.
    3. Zakończenie obrad.