Ogłoszenie OPWiK Sp. z o.o. w sprawie cen za dostarczenie wody i odbiór ścieków

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

15/05/2019

Zamieszczamy ogłoszenie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalusacji Sp. z o.o. w sprawie obowiązujących od 1 maja 2019r. stawek za dostarczenie wody i odbioór ścieków komunalnych:

 Ogłoszenie OPWiK Sp. z o.o.