Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

27/04/2019 16:00

Posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Rozpatrzenie pisma Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 9 - pismo znak 5822/19/DI,
       w którym Rodzice dzieci zwracają się z prośbą „…o ponowne rozpatrzenie decyzji o nieutworzeniu oddziału „0”.

4.    Rozpatrzenie spraw związanych z remontami w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock:

       a) dyskusja oceniająca stan infrastruktury przedszkoli po zapoznaniu się Komisji ze stanem faktycznym,

       b) przeprowadzenie ostatecznej oceny i weryfikacji zasadności zadań remontowych określonych przez Dyrektorów przedszkoli w złożonych WNIOSKACH,

       c) ustalenie kolejnych działań, w wyniku których winien powstać uzgodniony harmonogram realizacji remontów.

5.    Sprawy różne, wolne wnioski.

6.    Zakończenie obrad.