Komisja Oświaty i Wychowania

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

12/04/2019

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. (środa) i rozpocznie się o godzinie 15:00
wizytą w Przedszkolu nr 6 przy ul. Kubusia Puchatka 28.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Stwierdzenie kworum.

2.    Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.

3.    Zapoznanie się ze stanem faktycznym infrastruktury przedszkoli oraz ocena zasadności zadań remontowych złożonych we WNIOSKACH:

a) w Przedszkolu nr 6 przy ul. Kubusia Puchatka 28,

b) w Przedszkolu nr 4 przy ul. Dwernickiego 1

c) w Przedszkolu nr 12 przy ul. Batorego 34,

d) w Przedszkolu nr 16 przy ul. Karczewskiej 27 a.

4.    Sprawy różne, wolne wnioski.

5.    Zakończenie obrad.