Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

12/04/2019

Posiedzenie zamknięte Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Miasta Otwocka, budynek A,
1 piętro – Aula.

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu (nr I/19) z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji z dnia 01 kwietnia 2019 r.
  4. Rozpatrzenie pisma p. J.W. z dnia 19 czerwca 2018 r.
  5. Rozpatrzenie pisma pp. J. i A. K. z dnia 16 sierpnia 2018 r.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.