Komisja Mieszkaniowa

Autor: Biuro Rady Miasta Otwocka

01/04/2019 16:15

Posiedzenie  zamknięte Komisji Mieszkaniowej odbędzie się w dniu  04 kwietnia  2019 r. o godzinie 16.15 w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w budynku C, I piętro pokój nr 5. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie wniosku: a. Pana T.F z dn. 20 marca 2019 r. w sprawie przyznania do wynajęcia lokalu mieszkaniowego.
  4. Zapoznanie członków Komisji z pismem z dn. 06 lutego 2019 r.
    nr WIN.7011.6.2019.AW.1
  5. Przedstawienie i zaopiniowanie spraw z zakresu działania Wydziału Gospodarki Lokalami.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Jednocześnie proszę o uczestnictwo w posiedzeniu pracownika Wydziału Gospodarki Lokalami oraz Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej.