Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

13/03/2019 16:30

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Stwierdzenie kworum.
2.       Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
4.       Zapoznanie się i omówienie pism:
a)       z dnia 06.02.2019 r, Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie wniosku mieszkanki Otwocka dotyczącego postoju Taxi,
b)       z dnia 28.02.2019 r, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku,
c)       z dnia 20.02.2019 r, Otwockich Taksówkarzy,
5.       Zakończenie obrad.