VIII nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

12/03/2019 12:00

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Pani Aleksandrze Piłsudskiej tytułu Honorowego Obywatela Miasta Otwocka.
  4. Zakończenie obrad.