KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA i PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Autor: BIURO RADY MIASTA

15/02/2019 16:30

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 18 lutego  2019 r.; o godzinie 16:30 w miejscu: budynek A Urzędu Miasta Otwocka, Aula  I piętro.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
4.      Omówienie pisma z dnia 24.01.2018r Szkoły Podstawowej Nr.4 im. Józefa Piłsudzkiego w Otwocku.
5.      Zaopiniowanie stanowiska w sprawie kotów wolno bytujących.
6.      Sprawy różne, wolne wnioski.
7.      Zakończenie obrad.