Koncepcja nr 2

Autor: Administrator serwisu

12/02/2019

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU 7 PUŁKU UŁANÓW W OTWOCKU

Szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania Skweru 7 Pułku Ułanów w Otwocku

Koncepcja zagospodarowania Skweru 7 Pułku Łączności uwzględnia aspekty funkcjonalno-społeczne miejsca wraz z wprowadzeniem elementów i detali charakterystycznych dla miasta i jego tożsamości. Głównym założeniem opracowania było rozbudowanie funkcji wypoczynkowej z programem skierowanym do rodzin z dziećmi oraz osób starszych przy jednoczesnym zachowaniu funkcji tranzytowej. Zaproponowane rozwiązania wpływają na wzrost wartości przyrodniczych obszaru, jego atrakcyjności dla mieszkańców oraz odwiedzających miasto.

Na teren skweru użytkownika wprowadzają kamienne murki, charakterystyczne dla miasta, które pojawiają się także wewnątrz obszaru, prowadząc i wyznaczając główne kierunki komunikacji. W ich konstrukcji zostały zagłębione ławki służące krótkiemu wypoczynkowi. Liczbę wejść na teren skweru ograniczono i zaproponowano wykonanie nawierzchni dróg z kostki betonowej. Ciągom komunikacyjnym towarzyszyć będą wysokie latarnie dobrze oświetlające przestrzeń.

Głównym elementem koncepcji jest duży, okrągły plac z elementami wodnymi w postaci płytkich zbiorników wodnych i grup wodotrysków. Część placu okala drewniana pergola, porośnięta winobluszczem, z detalem w stylu świdermajer oraz zlokalizowanymi pod nią ławkami. Oddzielenie placu od głównej drogi tranzytowej kamiennym murkiem, wprowadzenie do przestrzeni wody oraz elementu architektonicznego ma pełnić funkcje dekoracyjną, poprawić jakość wypoczynku, sprzyjać integracji mieszkańców. W miejscu tym zaproponowano atrakcyjne oświetlenie fontann, lampy podwieszane w konstrukcji pergoli oraz niskie latarnie – tzw. bolardy.

Plac otwiera się na część trawiastą oraz dalej położoną naturalną strefę wypoczynku dla dzieci. Przestrzeń ta może być wykorzystywana na wiele sposobów przez różnych użytkowników – służyć zabawie lub aktywnościom spokojnym, codziennemu wypoczynkowi rodzin, młodzieży, a także osobom starszym obserwującym innych korzystających z centralnej części skweru.

Droga ziemna oddzielona krzewami, obiegająca plac, stanowi pętlę sprzyjającą spacerom. Przy niej znajdują się ławki i niskie oświetlenie. Na dwóch małych placach towarzyszących drodze znajdują się stoły z ławkami. W związku z tym wypoczynek przy drodze spacerowej jest możliwy zarówno dla pojedynczych osób jak i niewielkich grup – spotykających się przyjaciół czy starszych osób grających
w szachy.

Ważny element propozycji stanowi plac wzdłuż ul. Andriollego wykonany z wzmocnionego trawnika, służący organizacji tymczasowych wydarzeń, jak kiermasze i wystawy.

W koncepcji przewidziano wykorzystanie różnych grup roślin, w celu stworzenia kameralnego charakteru wnętrza skweru oraz osłony przed hałasem. Łącznie z dbałością o podkreślenia rangi miejsca przez wprowadzenie roślinności ozdobnej, zwrócono szczególną uwagę na łatwość pielęgnacji roślin w późniejszym czasie. W miejscu najbardziej nasłonecznionym zaproponowano trawnik parkowy i wrzosowisko, zaś na reszcie terenu zaplanowano nasadzenia krzewów i runo parkowe. Proponuje się w znacznej mierze użycie roślinności zgodnej z naturalnym siedliskiem i występującej na terenie miasta.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji według powyższej koncepcji jest dość wysoki. Jednak wartość tą należy odnieść do atrakcyjności proponowanych rozwiązań.

 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1 

 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA SKWERU 7 PUŁKU UŁANÓW W OTWOCKU

Ogólna, studialna koncepcja zagospodarowania obszaru centralnego
położonego przy Skwerze 7 Pułku Ułanów w Otwocku

Koncepcja ogólna dla centralnej części Otwocka zakłada udostępnienie mieszkańcom ul. Andriollego jako osi łączącej ważne punkty miasta. Ponadto zaznacza się w niej zwiększenie ilości zieleni wzdłuż ulic oraz ograniczenie liczby reklam.

Kluczowym elementem propozycji jest przekształcenie jednokierunkowej ulicy Andriollego w woonerf – drogę o szczególnej specyfice, gdzie piesi mają pierwszeństwo a ruch samochodowy jest znacznie ograniczony. Taka zmiana organizacji ruchu mogłaby mieć miejsce na odcinku od skrzyżowania
z ulicami Świderską i Górną po skrzyżowanie z ul. Powstańców Warszawy. Ulica Andriollego jako przestrzeń wypełniona pasami nasadzeń krzewów i drzew, sprzyjałaby spacerom i pełniłaby funkcje reprezentacyjne. Połączeniu, w sposób atrakcyjny dla pieszych, uległyby nowopowstałe obiekty oraz planowane inwestycje tj. Skwer Pamięci Żydów Otwockich, galeria handlowa, plac miejski, Skwer
7 Pułku Ułanów oraz  teren zieleni, który ma powstać w miejscu tzw. „dziury”. W założenie to dobrze wpisuje się przedłużenie drogi rowerowej w kierunku Józefowa, gdyż aktualnie kończy się ona przy Skwerze 7 Pułku Ułanów.

W celu powiązania ze sobą Skweru 7 Pułku Ułanów oraz z planowanym terenem zieleni, zaproponowano stworzenie jednolitej drogi spacerowej dla obu tych obiektów. W miejscu jej przecięcia się z ul. Andriollego zaleca się wprowadzenie przejścia dla pieszych i zmianę koloru nawierzchni.

Wśród wytycznych do projektowania terenu po nieudanej inwestycji, warto uwzględnić zachowanie formy i lokalizacji niegdyś działającej fontanny, która znajduje się na osi proponowanej drogi łączącej tereny zieleni. W celu nawiązania do historycznej tkanki miasta należy rozważyć poprowadzenie przez teren zieleni drogi pieszej będącej symboliczną kontynuacją ul. Karczewskiej. Droga ta mogłaby się zwężać w kierunku drogi biegnącej przy istniejącej zabudowie wielorodzinnej. W koncepcji podtrzymuje się pomysł zlokalizowania na tym terenie budynku o funkcji gastronomicznej a tym bardziej budowę parkingu podziemnego, który umożliwi minimalizację liczby miejsc parkingowych wzdłuż ulic.

Do czasu powstania terenu zieleni proponuje się osłonięcie „dziury” modułowym, drewnianym trejażem z elementami detalu w stylu świdermajer, przy którym w gruncie rodzimym posadzone zostaną pnącza, które szybko i efektownie pokryją pionową powierzchnię.

Koncepcja ma na celu znaczny wzrost zieleni także wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, przy założeniu, ze linia energetyczna zostanie wprowadzona pod nawierzchnię jezdni. W obrębie ulicy, tam gdzie istnieje taka możliwość, pojawią się pasy krzewów i roślinności okrywowej oraz drzewa o kolumnowym pokroju. Rozwiązanie wpłynie pozytywnie na postrzeganie przestrzeni przez przechodniów oddzielonych od ruchu kołowego zielenią oraz komfort korzystania z usług zlokalizowanych wzdłuż ulicy.

W celu podniesienia wartości estetycznych obszaru centralnego miasta stanowczo zaleca się ograniczenie liczby reklam i szyldów występujących w krajobrazie ulic.

Zielone ciągi komunikacyjne wraz z terenami zieleni będą pełniły funkcję reprezentacyjną, poprawią mikroklimat w centrum miasta przypominając o dawnym znaczeniu Otwocka jako ośrodka uzdrowiskowego.

 ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 2

 

 ODDAJ SWÓJ GŁOS