II Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

29/11/2018

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez p. Andrzeja Sałagę i przez p. Barbarę Olpińską.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Otwocka,
b) w sprawie powołania składów osobowych komisji doraźnych Rady Miasta Otwocka,
c) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 r.,
e) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 r.
5. Zakończenie obrad.

LINK BIP: http://www.bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1282&id=16803