Dodatkowy termin naboru wniosków o dotacje do wymiany źródeł ciepła!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

16/11/2018

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza dodatkowy termin naboru wniosków o dotacje dla mieszkańców Otwocka do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach na bardziej ekologiczne.

 Termin dodatkowego naboru wniosków:

Od 16 do 19 listopada 2018 r.

 Informuję ponadto, że termin wykonania przedsięwzięcia i złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji upływa w dniu 30 listopada 2018 r., z zastrzeżeniem § 8 ust. 6
Regulaminu dotacji
 Szczegółowe informacje o programie dotacji można uzyskać tutaj.