XXV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

30/03/2016 17:30

odbędzie się w czwartek 31 marca 2016 r. o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Juliana Filipowicza przy ul. Żeromskiego 235 w Otwocku

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka”;

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego celem ubiegania się o dofinansowanie na realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” pomiędzy Miastem Józefów a Gminą Halinów, Gminą Karczew, Miastem Otwockiem, Miastem Sulejówek i Gminą Wiązowna;

c) w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Otwock;

4. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Otwocka stanu realizacji zadania budżetowego polegającego na budowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Wólce Mlądzkiej przy SP nr 8.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.