Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

05/10/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w poniedziałek 08 października 2018 roku o godzinie 16:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1.  Sprawy organizacyjne i porządkowe:
a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
b) Przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w/s nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

3. Omówienie koncepcji budowy „Hali widowiskowo-sportowej z basenem” w Otwocku.

4. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez zawodników, rodziców i sympatyków drużyny piłkarskiej OKS Start Otwock 2004, z dn. 19.09.2018 r.

5. Rozpatrzenie pisma z dn. 17.09.18 r. skierowanego przez Fundację „Nad Świdrem Przystań-Majówkowe perspektywy”.

6. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Stowarzyszenie Chodź nad Świder z dn. 27.08.2018 r.

7.  Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.