Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

25/09/2018 16.30

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w środę 26 września 2018 roku o godz. 16:30 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów:

a) w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Majowa 22),

b) w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Wojska Polskiego),

c) w sprawie nadania nazwy terenowi przy zbiegu ul. Poniatowskiego J. i ul. M. E. Andriollego w Otwocku.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.