LXXI Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

27/08/2018 18.00

LXXI Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się we wtorek 28 sierpnia 2018 r. o godz. 18.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie uwag oraz przyjęcie stanowiska  Rady Miasta Otwocka ws. WPGO.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka,

b) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Poniatowskiego), 

5. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

7. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

8. Zapytania i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.