Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

20/07/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 25 lipca 2018 r. o godz. 16.00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu.
  4. Zapoznanie się z odpowiedzią skierowaną od I Zastępcy KPP w Otwocku, na pismo BRM.0004.126.2018 z dnia 21.06.2018 r. dotyczącą zaopiniowania oraz rozszerzenia listy przejść dla pieszych, przewidzianych do doświetlenia.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.