Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego - wyjazdowa

Autor: Administrator serwisu

09/07/2018 17.00

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 09 lipca 2018 r. o godz. 17:00 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Omówienie sprawy związanej z udostępnieniem pomieszczenia przez Spółdzielnie ul. Krucza dla kotów wolnożyjących.

3. Wyjazd do Otwockiego Zwierzyńca.

4. Sprawy różne, wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.