Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

19/06/2018 16:00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji odbędzie się w piątek 22 czerwca 2018 r. o godz. 16.00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka. 

Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie pisma o zarezerwowanie w Budżecie Miasta Otwocka kwot na realizację zadań inwestycyjnych.
  3. Rozpatrzenie pisma dot. zadania budżetowego pod nazwą „projekt budowy ul. Podmiejskiej”.
  4. Rozpatrzenie pisma dot. zadania budżetowego pod nazwą „projekt budowy ul. Kwiatowej”.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.