Komisja Gospodarki Miejskiej

Autor: Biuro Rady Miasta

25/05/2018 13.00

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w poniedziałek 28 maja 2018 roku o godz. 13:00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Gospodarki Miejskiej:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie niżej wymienionych projektów uchwał:

  a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony,

  b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność i współwłasność Gminy Otwock na czas określony.

3. Zaopiniowanie wniosku z dnia 27 marca 2018 r. dotyczącego wykupu lokalu użytkowego w budynku wielomieszkaniowym położonym w Otwocku przy ul. Karczewskiej 27.

4. Omówienie sprawy koncepcji projektu i budowy budynków w ramach programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016 – 2021.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.