Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Biuro Rady Miasta

22/05/2018 14.00

Posiedzenie  Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w czwartek 24 maja 2018 roku o godzinie 14:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

 1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:
   a) Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
   b) Przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Biuro Senatorskie Konstantego Radziwiłła z dnia 30.04.2018 r. w/s użyczenia boiska i zorganizowania Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Senatora.
 3. Omówienie pisma skierowanego przez Stowarzyszenie Klub Twórczego Myślenia w/s budowy miejsca pamięci „KU CZCI IRENY SENDLEROWEJ”.
 4. Rozpatrzenie pisma z dnia 22.04.2018 r. złożonego przez Prezes Fundacji Zwycięska Misja Panią Małgorzatę Kupiszewską w/s obchodów 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego w Otwocku.
 5. Rozpatrzenie pisma z dn.12.05.2018 r.złożonego przez Fundację Wspierania Kultury Brzegi Andriollego oraz Teatr Stajnia.
 6. Rozpatrzenie pisma skierowanego przez Ministerstwo w/s Programu MON „Ławka Niepodległości”.
 7. Rozpatrzenie pisma z dn.11.05.2018 r.skierowanego przez Stowarzyszenie Klub Brydża Sportowego HEFAJSTOS Otwock.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.