Komisja Ochrony Srodowiska i Urbanistyki

Autor:

17/03/2016 16:30

odbędzie się w poniedziałek, 21 marca 2016 roku,  o godz. 16.30, w budynku C, pok. 5A, Urzędu Miasta przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

Proponowany porządek obrad Komisji Ochrony Środowiska i Urbanistyki:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka” na 2016 rok.
  3. Omówienie szczegółów organizacyjnych społecznej akcji sprzątania zaśmieconych terenów Otwocka.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie obrad.