Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Autor: Administrator serwisu

23/04/2018 17.00

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki odbędzie się w środę 25 kwietnia 2018 roku o godz. 17:00  w sali 5a bud. C Urzędu Miasta Otwocka.   

Proponowany porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki:

1. Sprawy organizacyjne i porządkowe:

  a) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  b) przyjęcie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie pism skierowanych przez UKS Wilki Otwock:

   a) wyznaczenie miejsca na budowę pętli asfaltowej do jazdy na rolkach.

   b) dofinansowanie organizacji zawodów Battle Otwock.

   c) wsparcie dla klubu i jego zawodników.

3. Rozpatrzenie pisma z dn. 08.04.2018 r. skierowanego przez Otwocki Klub Sportowy OKS „START”.

4.  Rozpatrzenie pisma z dnia 12.04.2018 r. złożonego przez Chór Melodeus.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań prowadzonych przez Wydział Kultury i Promocji :

   a. organizacja i przeprowadzenie konkursu na prowadzenie Plaży Miejskiej w Otwocku

   b. odbudowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Otwocku

   c. rewitalizacja miejsc pamięci w Otwocku.

   d. organizacja obchodów rocznicy „100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.