Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego

Autor: Biuro Rady Miasta

19/04/2018 17.15

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. o godz. 17.15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia komisji:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska o nawiązaniu współpracy w zakresie usług transportowych.
  4. Rozpatrzenie pisma z dnia 19.03.2018 r. dot. wsparcia finansowego na zakup sprzętu dla podopiecznych Hospicjum Domowego „Empatia”.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.