Kontynuacja LXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

10/04/2018 18.30

Kontynuacja LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w środę 11 kwietnia 2018 r. o godz. 18.30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok;

b) zmieniającej uchwałę Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027.

4. Zakończenie obrad.