Komisja Budżetu i Inwestycji

Autor: Administrator serwisu

05/04/2018 15.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji, odbędzie się w piątek 06 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00  w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

 Proponowany porządek obrad Komisji Budżetu i Inwestycji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5.  Zakończenie obrad.