LXV nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

05/04/2018 16:00

LXV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 06 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawidłowości obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok;

b) zmieniającej uchwałę Nr LIX/462/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2018-2027.

4. Zakończenie obrad.